Záhradníctvo J&A

Mánesova 23, Košice

Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB 2019

Nižšie uvedené ceny sú orientačné a môžu byť upravené v súlade s dohodou so zákazníkom v  závislosti od rozsahu prác a tiež od aktuálnych podmienok v záhrade u zákazníka.

 1. NÁVRHY ZÁHRAD  (projekt v 3-D)
 2. OVOCNÉ STROMY A KRÍKY
 3. VINIČ
 4. OKRASNÉ DREVINY
 5. REVITALIZÁCIA ZANEDBANÝCH  ZÁHRAD
 6. TRÁVNIK
 7. OKRASNÉ  ZÁHONY
 8. VÝSADBA  VEGETAČNÝCH NÁDOB
 9. ARANŽOVANIE

NÁVRHY ZÁHRAD

(projekt v 3-D)

Projekt pozostáva z troch častí: textová, výkresová a 3-D video prechádzka po Vašej novej záhrade.

Textová časť obsahuje:

  ♠ Zoznam rastlín

  ♠ Cenovú kalkuláciu (rozpis cien rastlinného materiálu a práce)

  ♠ Ďalšie informácie

Výkresová časť obsahuje:

♠ Pôdorys pozemku + plán výsadby + plán s výmerami (trávnik, záhony, spevnené plochy ...)

♠ Perspektívne pohľady (3-5 ks podľa potreby)

Video obsahuje:

♠ Prechádzka po navrhnutej záhrade, napálené na CD

Projekt je vypracovaný farebne  na A4 + CD.

 

Postup pri objednaní projektu je nasledovný:

♠ Obhliadka na mieste záhrady- zákazník poskytne pôdorys pozemku a svoje predstavy o využití záhrady, jej vzhľade a nárokoch  na údržbu.

♠ Vypracovanie základného predbežného návrhu do 2 týždňov, ak to dovoľuje naše momentálne pracovné vyťaženie, popr. po dohode aj skôr – konzultácia možná u nás v predajni,  prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

  ♠ Po schválení štúdie a po úprave podľa pripomienok zákazníka a zaplatení zálohy dopracovanie projektu.

Cena projektu podľa veľkosti riešeného pozemku:

Plocha 1 m² ... cena 0,90 € (napr. 100 m² stojí 90 €)

Cena jednotlivých prác na realizácii projektu našou firmou je v cenníku okrasné záhony, trávnik, ovocná záhrada...

Doprava na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

Realizácia záhrady svojpomocne podľa nami  vypracovaného projektu

 1. Vypracovanie návrhu záhrady
  Podľa Vašej predstavy navrhneme záhradu, vyberiete si rastliny, ktoré sa Vám páčia a ak budú vhodné pre Vašu záhradu z hľadiska požadovaných podmienok na stanovisko, tak ich zakomponujeme do návrhu, jeho súčasťou je aj postup prác.
 2. Dodanie rastlín a ostatných materiálov
  Keď máte všetko pripravené na realizáciu záhrady dodáme Vám rastliny a ostatný potrebný materiál ( mulčovacia kôra, štiepka, štrk, obrubníky Ekobrim, netkaná textília, hnojivá, trávne semená...).
 3. Odborný dohľad autora projektu
  Aby bola Vaša realizácia dokonalá, môžete si objednať odborný dozor, ktorý dohliadne na správne rozmiestnenie rastlín a správny postup prác. Táto služba je platená 15,00 eur/hod. + doprava 0,45 eura/km.
 4. Po realizácii ponúkame poradenstvo zdarma
  Ak budete potrebovať poradiť s pestovaním a údržbou rastlín, trávnika a záhonov, máte túto službu zdarma (hradíte len náklady na dopravu 0,45 eura/km).

OVOCNÉ STROMY A KRÍKY

Výsadba ovocných stromov, kríkov a menej známeho ovocia

Cena výsadby stromov zahŕňa: odburinenie miesta výsadby, odstránenie nečistôt, vykopanie jamy, hnojivo, zapracovanie hnojiva do pôdy, výsadba rastlinného materiálu, následná zálievka a výchovný rez pri výsadbe .

 • Cena výsadby 1 ks.......................2,50
 • Cena nezahŕňa rastlinný materiál

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Hnojenie ovocných drevín

♠ Hnojenie počas vegetácie robíme granulovaným hnojivom alebo postrekom na list.

Cena práce za hnojenie ovocných drevín

 • 1 m²............................   0,05 €
 • Cena hnojiva podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Ochrana pred chorobami a škodcami

♠ Ochrana ovocných drevín spočíva v detekcii chorôb a škodcov, následne sa vyberie najvhodnejší ochranný prostriedok a ten sa aplikuje.

Cena práce za ochranu ovocných drevín

 • 1ks  ............................   3,30 € alebo dohodou podľa veľkosti rastliny
 •  Cena za použitý ochranný prostriedok podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Rez  a tvarovanie  ovocných  drevín

♠  Výchovný rez, presvetľovanie a pravidelný zimný alebo predjarný rez udržiavaných ovocných  stromov a kríkov bez likvidácie odpadu

Cena práce:

 • do 2,0 m výšky ............................................... 3,00 €
 • od 2,1 m do 3 m výšky .................................... 5,00 €
 • od 3,01m do 4 m výšky ................................... 8,00 €
 • nad 5 m výšky ............................................  dohodou

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo väčšieho množstva,  cena práce prechádza na sadzbu 20,50 eur/hod.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Výchovný rez, presvetľovanie a pravidelný zimný alebo predjarný rez neudržiavaných ovocných stromov a kríkov bez likvidácie odpadu

Cena práce:

 • do 2,0 m výšky ............................................... 8,00 €
 • od 2,1 m do 3 m výšky .................................... 12,00 €
 • od 3,01m do 4 m výšky ................................... 20,00 €
 • nad 5m výšky    ..........................................  dohodou

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo väčšieho množstva, cena práce prechádza na sadzbu 20,50 eur/hod.

 

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Zmladzovací zimný alebo predjarný rez ovocných stromov bez likvidácie odpadu

Cena práce:

 • do 3,0 m výšky .............................................. 12,00 €
 • od 3,1 m do 4 m výšky ................................... 16,00 €
 • od 4,01m do 5m výšky....................................20,00 €
 • nad 5m výšky ............................................  dohodou

     Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo väčšieho množstva cena cena práce prechádza na sadzbu 20,50 eur/hod.

              Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

       Cena materiálu (páska, vosk a pod.) podľa cien v záhradníctve

 

Poradenstvo

♠ Radi Vám poradíme ako sa starať o ovocné dreviny a kríky počas celého roka.

Cena za poradenstvo ............................... 15,00 €/hod.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

VINIČ

Výsadba viniča

Cena výsadby viniča zahŕňa: odburinenie miesta výsadby, odstránenie nečistôt, vykopanie jamy, hnojivo, zapracovanie hnojiva do pôdy, výsadba rastlinného materiálu, následná zálievka a výchovný rez pri výsadbe .

Cena výsadby

 • 1 ks ………………….1,50 €

Cena nezahŕňa rastlinný materiál

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Hnojenie viniča

♠ Hnojenie počas vegetácie robíme granulovaným hnojivom alebo postrekom na list.

      Cena za hnojenie

 • 1 m²............................   0,50 €
 • Cena za použité hnojivo podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Ochrana pred chorobami a škodcami

♠ Ochrana viniča spočíva v detekcii  chorôb a škodcov, následne sa vyberie najvhodnejší bio ochranný prostriedok a ten sa aplikuje.

Cena za ochranu viniča

 • 1ks  ............................   1,50 € alebo dohodou.
 • Cena za použitý bio ochranný prostriedok podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Rez  a  tvarovanie  viniča

♠  Výchovný rez

Cena práce:

 • do 2,0 m výšky, za 1 m²  ............................... 2,00 €

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo väčšieho množstva cena prechádza na 20,50 €/hod.,

             

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Udržiavací rez a tvarovanie krov

Cena práce:

 • do 2,0 m výšky, za 1 m²  ................................................... 2,50 €
 • od 2,1 m do 3 m výšky, za 1 m²   .................................... 3,50 €
 • od 3,01m do 4 m výšky, za 1 m²   ................................... 5,00 €
 • nad 5 m výšky, za 1 m²   ............................................  dohodou

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo väčšieho množstva cena  cena prechádza na 20,50 €/hod

                     

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

 

Poradenstvo

♠ Radi Vám poradíme ako sa starať o vinič hroznorodý počas celého roka (rez, hnojenie, ochrana).

 Cena za poradenstvo ............................... 15,00 €/hod.

  Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

OKRASNÉ DREVINY

Rez  a  tvarovanie  okrasných  drevín

Rez a tvarovanie živých plotov a  stien  bez  likvidácie odpadu

Cena práce:

 • do 0,8 m výšky a 0,8 m šírky............................ 0,70 €/ m2
 • od 0,8 m výšky do1,5m a 1,0 m šírky.............. 1,50 €/ m2
 • od 1,5 m výšky do 3,0m a 2,0 m šírky............  3,20 €/ m2

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo zanedbanosti stromov kedy nie je možné odhadnúť rozsah prác je potrebne použiť hodinovú sadzbu 20,50 €

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Presvetľovanie krov bez  likvidácie odpadu

Cena práce:

 • do 1 m výšky...................................................... 1,50€
 • od 1 m výšky do 1,5 m výšky............................. 2,20€
 • od 1,5 m výšky do 2 m výšky............................. 4,40€
 • od 2 m výšky do 3 m výšky................................ 5,50€

Poznámka : v prípade vysokej rôznorodosti (tvar, veľkosť) alebo zanedbanosti stromov kedy nie je možné odhadnúť rozsah prác je potrebne použiť hodinovú sadzbu 20,50 €

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Ochrana pred chorobami a škodcami

♠ Ochrana okrasných drevín spočíva v detekcii chorôb a škodcov, následne sa vyberie najvhodnejší ochranný prostriedok a ten sa aplikuje.

Cena za ochranu okrasných drevín:

 • 1ks  ............................   3,30 €  alebo dohodou
 • Cena použitého  bio ochranného prostriedku podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Poradenstvo

♠ Radi Vám poradíme ako sa starať o okrasné dreviny počas celého roka.

Cena za poradenstvo ............................... 15,00 €/hod.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

REVITALIZÁCIA ZANEDBANÝCH  ZÁHRAD

♠ Revitalizácia záhrad obsahuje odburinenie, kosenie, odstránenie starého trávnika, likvidáciu starých záhonov,  rez nežiaducich drevín a výsadbu nových rastlín podľa návrhu.

 

Cenník prác je v časti okrasné záhony, trávnik, ovocné dreviny a návrh.

 

TRÁVNIK

Príprava pôdy pod trávnik : odstránenie starého trávnika použitím zakladača trávnikov a mechanizácie Koppl alebo ručne podľa pôdnych podmienok

Cena za prípravu pod trávnik mechanizáciou .........od 0,50 €/m2, v závislosti od pôdnych podmienok

Cena za prípravu pod trávnik ručne.........od  6,50 €/os./hod.

Cena použitého herbicídneho prostriedku podľa cien v záhradníctve

Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km

Cena za výsev trávnika zahŕňa: ľahké prehrabanie pôdy,  hnojivo,  zapracovanie hnojiva,  trávne semeno, následný výsev trávnej zmesi, valcovanie vysiatej plochy a zálievka.

Cena za výsev 1 m² trávnika ……………2,50

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Založenie trávnika pokladaním trávnych kobercov

 ♠ Príprava pod trávnik : odstránenie starého    trávnika   použitím    totálnych   herbicídov     alebo   mechanicky,     vyrovnávanie   terénu s mechanizáciou Koppl

Cena za prípravu pod trávnik mechanizáciou .........od 0,50 €/m2

Cena za prípravu pod trávnik ručne......... 6,50 €/os./hod.

Cena použitého herbicídneho prostriedku podľa cien v záhradníctve

Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km

Cena za zakladanie trávnikov trávnymi kobercami (mačinovaním) zahŕňa:  ľahké prehrabanie pôdy, hnojivo, zapracovanie hnojiva, vyrovnanie terénu pomocou valca, trávne koberce, následné položenie trávnych  kobercov a opätovné valcovanie.

Cena za zakladanie 1 m² trávnika  trávnymi kobercami………………10,80

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Kosenie trávnika

Cena za kosenie trávnika zahŕňa: kosenie ručnou alebo benzínovou vretenovou kosačkou,

     zastrihanie okrajov trávnika

    Cena za kosenie 1 m² trávnika ………………….od 0,15

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Vertikutácia trávnika

Cena za vertikutáciu  trávnika zahŕňa: vertikutácia benzínovým vertikutátorom

Cena za vertikutáciu trávnika

 • 1 m²............................   od 0,20 €

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Hnojenie trávnika

♠ Hnojenie trávnika robíme granulovaným hnojivom alebo kvapalnými hnojivami. Na jar a počas vegetácie hnojivom s vyšším obsahom dusíka a na jeseň s vyšším obsahom draslíka na lepšie prezimovanie trávnika.

Cena práce za hnojenie trávnika

 • 1 m²............................   0,05 €
 • Cena za použité hnojivo podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Odburinenie trávnika

♠ Odburinenie trávnika robíme chemicky alebo mechanicky.

Cena za odburinenie trávnika

 • Chemicky: 1 m²................................   0,05 €
 • Cena za použitý herbicíd podľa cenníka
 • Mechanicky: 1 m²............................   od 0,30 € do 1,00 €, podľa intenzity zaburinenia

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

OKRASNÉ  ZÁHONY

Zakladanie  záhonov

Cena  zakladania záhonov zahŕňa: odburinenie záhonu, odstránenie nečistôt zo záhonu, hnojivo, zapracovanie hnojiva do pôdy, netkanú textíliu, vymeranie a položenie netkanej textílie, vykopanie jám,   výsadbu rastlinného materiálu a následné mulčovanie záhonu na výšku cca 4 cm.

Cena  zakladania záhonov 1 m²……………. od 7,50

 • Cena použitého rastlinného  materiálu a mulčovacieho materiálu podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

 ♠ Cena za mulčovanie záhonu zahŕňa: vysypanie záhonov a okolia rastlín mulčovacou kôrou v hrúbke cca 4 cm .

Cena mulčovania záhonov

 • 1 m²..........................  0,50 €
 • Cena použitého mulčovacieho materiálu podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Cena za olemovanie záhonov zahŕňa: vytýčenie lemov záhonov, vykopanie ryhy,  podloženie netkanou textíliou a samotné položenie obrubníkov.

Cena za olemovanie záhonov

1 bm .......................2,50

Cena použitého materiálu (netkaná textília, obrubníky) podľa cien v záhradníctve

V ponuke máme tzv. neviditeľné plastové obrubníky Ekobrim 1,00x0,05 m.....3,75 €, klinec na uchytenie obrubníka 0,21€ /ks.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Cena za položenie šlapákov zahŕňa: vykopanie jám, zhutnenie pôdy, prípravu štrkového lôžka a samotné uloženie šľapákov v úrovni terénu.

Cena za položenie šlapákov 1 m² .........7,00 €

 • Cena nezahŕňa použitý materiál.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

VÝSADBA  VEGETAČNÝCH NÁDOB

♠ Podľa Vášho želania vysadíme vegetačné nádoby letničkami, trvalkami a koniferami.

 • Cena výsadby vegetačných nádob ……….. 10,50 €/hod.
 • Cena materiálu (nádoba, keramzit, substrát, rastlinný material) podľa cien v záhradníctve

Ponúkame Vám možnosť doniesť si vlastné truhlíky a iné vegetačné nádoby a tie Vám po dohode vysadíme rastlinami, ktoré si u nás vyberiete.

               Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

IZBOVÉ  RASTLINY

Výsadba

♠ Vysadíme a presadíme Vaše izbové rastliny.

 • Cena práce výsadby a presádzania ..............  10,50 €/hod.
 • Cena materiálu  (nádoba, keramzit, substrát, rastlinný materiál) podľa cien v záhradníctve                                                                                                                              

 

Ponúkame možnosť doniesť si vlastné nádoby a tie Vám po dohode vysadíme rastlinami, ktoré si u nás vyberiete.

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Celoročná starostlivosť

♠ Presádzanie, hnojenie, ochrana pred chorobami a škodcami.

 • Cena práce .......... 10,50 €/hod.
 • Cena  materiálu (hnojivo, substrát, ochranné prostriedky...) podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Poradenstvo

♠ Poradíme pri výbere vhodných rastlín do Vašich konkrétnych podmienok, poradíme ako presádzať, hnojiť a chrániť Vaše rastliny pred chorobami a škodcami, ich správne umiestnenie, aby Vám robili radosť.

ARANŽOVANIE

Exteriér

 

Výsadba vegetačných nádob letničkami, trvalkami, koniferami

 • Cena práce výsadby vegetačných nádob.............. 10,50 €/hod.
 • Cena materiálu podľa cien v záhradníctve

        Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Príležitostné aranžmány pred vchody, na dvere, brány

 • Cena aranžovania.............. 15,00 €/hod.
 • Cena materiálu podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

Interiér

Aranžmány na stoly, steny, okná, dvere a podlahy zo živých, umelých a sušených kvetov

 • Cena aranžovania.............. 15,00 €/hod.
 • Cena materiálu podľa cien v záhradníctve

 

Aranžmány z izbových kvetov

 • Cena aranžovania.............. 15,00 €/hod.
 • Cena materiálu podľa cien v záhradníctve

 

Príležitostné aranžovanie:

Svadby – kytice, výzdoba miestností, auta, kostola, altánku .....

Konferencie, semináre, stretnutia – výzdoba miestností, stolov, kytice

Rôzne slávnosti – výzdoba miestností, stolov, kytice

Smútočné aranžmány – kytice, vence, aranžmány na hroby

 • Cena aranžovania.............. 15,00 €/hod.
 • Cena materiálu podľa cien v záhradníctve

Doprava  na miesto výkonu prác .........  0,45 €/km

 

 

 | 

code & design 2014-2020 © jsx