Záhradníctvo J&A

Ďurďošík 118, Košice-okolie

Predbežný cenník služieb 2023

 Vzhľadom na neustály rast cien, sa ceny sa aktualizujú po obhliadke a po dohode so zákazníkom.

Rez ovocných stromov a kríkov Cena (€) Poznámka
Výchovný rez mladých stromov (do výšky 2m)  (ks) 10,0 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Výchovný rez mladých stromov (do výšky 3m)  (ks) 12,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Výchovný rez mladých stromov (do výšky 4m)  (ks) 20,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Výchovný rez mladých stromov (nad výšku 4m)  (ks) dohodou cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez udržiavaných starších stromov (do výšky 2m) (ks) 15,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez udržiavaných starších stromov (do výšky 3m) (ks) 20,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez udržiavaných starších stromov (nad výšku 3m) (ks) dohodou cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez neudržiavaných starších stromov (do výšky 2m) (ks) 25,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez neudržiavaných starších stromov (do výšky 3m) (ks) 35,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez neudržiavaných starších stromov (nad výšku 3m) (ks) dohodou cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez udržiavaných starších kríkov (do výšky 2m) (ks) 5,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez neudržiavaných starších kríkov (do výšky 2m) (ks) 10,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
     
Rez viniča - neudržiavaná výsadba (m²) 6,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez viniča - udržiavaná výsadba (m²) 4,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
     
Rez okrasných kríkov do výšky 1,0 m (m²) 1,00 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez okrasných kríkov nad výšku 1,0 m (m²) 1,50 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
Rez okrasných kríkov nad výšku 2,0 m (m²) 1,90 cena po obhliadke, bez likvidácie odpadu
 
 
Trávnik Cena (€) Poznámka
Kosenie trávnika na rovine (m²) 0,12 cena za prácu
Kosenie trávnika do svahu (m²) 0,15 cena za prácu
Kosenie neudržiavaných trávnych plôch (m²) 0,25 cena za prácu
Vertikutácia trávnika (m²) 0,18 cena za prácu
Pieskovanie trávnika (m²) 0,25 cena za prácu, bez piesku
Hnojenie trávnika (m²) 0,10 cena za prácu, bez hnojiva
Chemická ochrana proti chorobám (m²) 0,10 cena za prácu, bez fungicídu
Chemická ochrana proti burinám (m²) 0,10 cena za prácu, bez herbicídu
Dosev trávnika (m²) 1,70 v cene semeno, hnojivo, práca
Valcovanie trávnika (m²) 0,10 cena za prácu
 
 
Založenie nového trávnika Cena (€) Poznámka
Chemické odburinenie (m²) 0,25 v cene je práca a herbicíd
Rozvoz zeminy - ručný (t) 15,00 cena za prácu
Príprava pôdy rotačnými bránami (m²)  od 1,70 cena dohodnutá po obhliadke
Príprava pôdy zakladačom trávnika (m²)  od 1,90 cena dohodnutá po obhliadke
Plošná úprava terénu do požadovaného tvaru (m²) 0,90 finálna úprava podľa projektu
Pokládka siete proti krtom (m²) 0,50 cena za prácu
Založenie trávnika - trávne koberce (m²) 16.90 v cene je koberec, hnojivo, práca, bez dopravy kobercov, tá je podľa ceny dodávateľa
Založenie trávnika výsevom - ručne (m²) od 1,70 v cene je osivo, hnojivo, práca
Založenie trávnika výsevom - sejačkou (m²) od 1,70 v cene je osivo, hnojivo, práca
 
 
Realizácia záhrady Cena (€) Poznámka
Vypracovanie návrhu výsadby (PC) (m²) 0,90 cena za prácu
Výsadba cibuľovín (ks) 0,10 cena za prácu
Výsadba trvaliek, popínavých rastlín, okrasnej trávy, atď., priemer balu do 10cm (ks) 1,00 cena za prácu
Výsadba trvaliek, popínavých rastlín, okrasnej trávy, atď., priemer balu od 10cm do 25 cm (ks) 2,00 cena za prácu
Výsadba rastlín, priemer balu od 25 cm do 35 cm (ks) 3,50 cena za prácu
Výsadba rastlín, priemer balu od 35 cm do 50 cm (ks) 9,90 cena za prácu
Výsadba voľnokorenných stromov (ks) 5,00 cena za prácu
Ukotvenie rastlín kolmi (1 ks- kol) 2,00 cena za prácu
Pokládka netkanej textílie (práca) (m²) 1,00 cena za prácu
Pokládka mulčovacej kôry (práca) (m²) 0,80 cena za prácu
Pokládka mulčovacieho štrku (práca) (m²) 1,00 cena za prácu
Zameranie, pokládka obrubníka (bm) 3,00 cena za prácu
Zameranie, pokládka šľapákov (ks) 6,50 cena za prácu
 
 
Ostatné záhradnícke služby Cena (€) Poznámka
Ručné odburinenie záhonov (m²) 1,00 cena za prácu
Chemické odburinenie záhonov (m²) 0,50 postrek v cene
Odstránenie starého mulču vyhrabaním, zložením na kopy do 20m vzdialenosti (m²) 1,00 bez likvidácie odpadu
Likvidácia starých, chorých a nežiadúcich rastlín dohodou po obhliadke
Presun a uloženie drevného odpadu po reze na kopy do 30 m od miesta rezu (hod./os.) 8,00  
Nakládka, odvoz, vykládka a recyklácia biologického odpadu  cca od 35 eur 

podľa množstva odpadu 

 Štiepkovanie profesionálnym štiepkovačom s obsluhou

( začatá hod./os.)                                                                             40 eur

 

Závlaha Cena (€) Poznámka
Vypracovanie projektu závlahového systému (ks)  40,00 cena za prácu
Realizácia závlahového systému, nacenené individuálne po obhliadke  
Spustenie a zazimovanie závlahového systému (sekcia) 9,00 cena za prácu
Čistenie trysiek v postrekovačoch, nastavenie (postrekovač) 1,50  
Výmena postrekovača (postrekovač) 8,00 bez ceny postrekovača
Opravy, vyrovnanie, nadvihnutie alebo hlbšie osadenie postrekovača, vyčistenie, výmena sitka trysky 5,00 bez ceny materiálu

 

 | 

code & design 2014-2021 © Rail Web Services